Konu çok mu acil? Sağlıksa beklemez!

Sigortalının hayatını tehdit eden, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği 32 acil durum kapsamına giren vakalarda veya olaylarda doktor ücreti ile ilaç, radyografi, hastane ve diğer tedavi masraflarını (hava ve deniz nakil ücretleri hariç) poliçede belirtilen limitlere kadar sigortalı ya da anlaşmalı sağlık kuruluşuna ödeyen bir sigorta türüdür.Avantajları :
 • Yurtiçi ve TC ’de tüm sağlık kurumlarında geçerlidir,
 • Kaliteli hizmet ve uygun fiyat,Hizmetlerimiz:
 • Trafik kazası,
 • Kalp krizi,
 • Hayatı tehdit eden ritim bozuklukları,
 • Hipertansiyon krizleri,
 • Akut solunum problemleri,
 • Hayatı tehdit eden yaralanma,
 • Hayatı tehdit eden düşme,
 • Hayatı tehdit eden iş kazası,
 • Uzuv kopması,
 • Elektrik çarpması,
 • Donma, soğuk çarpması,
 • Yanıklar ve sıcak çarpması,
 • Ciddi göz yaralanmaları,
 • Boğulma,
 • Hayatı tehdit eden zehirlenmeler, • Anaflaktik tablolar,
 • Alt ekstremite kemik kırıkları,
 • Alt ekstremite kemik çıkıkları,
 • Şuur kaybına neden olan durumlar,
 • Ani felç,
 • Şeker koması,
 • Üre koması,
 • Akut masif kanamalar,
 • Menenjit, ensefalit,
 • Yeni doğan komaları,
 • 39,5 derece ateş ve üzeri durumlar,
 • Solunum yollarında yabancı cisim,
 • Sindirim yollarında takılması (muhtemel yabancı cisim),
 • Başlamış doğum faaliyeti,
 • Şiddetli eklempsia,
 • Perforasyonlar (iç organ delinmesi),
 • Akut batın halleri.