Hüseyin Kemaler

Yönetim Kurulu Başkanı

Direktörler Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin Kemaler 1956 doğumlu olup; T.C. Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunudur. Girne’de ikamet etmekte olup, evlidir. İngilizce bilmektedir. 2004 yılından beri Limasol Sigorta Ltd.Direktörler Kurulu’nda görev yapmakta olup; 2005 yılından beridir Limasol Sigorta Ltd.’in Direktörler Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Hüseyin Kemaler ayrıca  Limasol Sigorta Ltd.’in bağlı olduğu Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir.

Prof. Dr. Mustafa TÜMER

Direktör/Sekreter

Prof.Dr. Tümer 1994-95 akademik yılından itibaren Doğu Akdeniz Üniversitesin ’de gerek lisans gerek lisansüstü programlarda Araştırma Yöntemleri, İşletme İstatistiği, Pazarlama Yönetimi ile Küçük İşletmeler Yönetimi alanlarında ders vermektedir.

Lisans derecesini Ekonomi ve 1993 yılında yüksek lisans MBA derecelerini Doğu Akdeniz Üniversitesinden aldıktan sonra Pazarlama Yönetimi Anabilim Dalında Uludağ Üniversitesinde Doktora eğitimi almış ve Kasım 1999 tarihinde mezun olmuştur. Şubat 2000 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Prof. Dr. Tümer 14 Ağustos 2017 – 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinde Rektör olarak görev yapmıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesinde çeşitli idare görevlerde de bulunmuştur. 2017-2018 öğretim yılında Enstitü Müdürlüğü, 2010 – 2017 yılları arasında ise İşletme Bölüm Başkanlığı yapmıştır.

Profesyonel kariyerine akademisyenlik yanında Sanayi Odaları ve farklı sektörlerde küçük işletmelere yönelik danışmanlıklar vermiş. Gerek kamu gerekse özel sektörde çeşitli komitelerde görev almıştır. Görev aldığı başlıca komiteler: Özelleştirme Komisyonu (Ekonomi Bakanlığı), KOBİ Danışma Kurulu (Ekonomi Bakanlığı), ICSB ((Internaitonal Council for Small Business) ve ECSB (European Council for Small Business and Entrepreneurship) üyelikleri ile 2009 yılından beri ECSB’de Kıbrıs temsilciliğini yürütmektedir.

Prof. Tümer 2013 – 2016 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi – TEPAV işbirliği ile Vakıflar İdaresinin yeniden yapılandırılması projesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi proje koordinatörü olarak görev almıştır. Çalışma sonucunda kurumun bölümleri gözden geçirilerek karar alma süreçleri yeniden tanımlanmıştır. Yeniden yapılandırma süreci içerisinde Vakıflar İdaresinin Gazimağusa’ya bağlı Kapalı Maraş bölgesindeki taşınmaz malları ile ilgili sempozyum ve konferanslar düzenlenmiştir.

Prof. Dr. Tümer birçok ülkede (İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Macaristan, İrlanda, Türkiye, İsviçre vs.) uluslararası akademik konferanslara katılmış ve çalışmalarını sunmuştur. Ulusal ve uluslararası birçok dergide yayınları mevcuttur. 46 yüksek lisans tezi ile 4 doktora tezini başarı ile yürütmüş ve mezunlar vermiştir. Halen 3 Doktora ve 4 Yüksek Lisans tez danışmanlığını yürütmektedir.

Prof.Dr. Tümer iki kez Kısa Dönem Fulbright bursu ile (2004 ve 2011) Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş ve kaldığı sürede George Washington University, Babson College, New Hampshire University, San Diego State University ve California State University Pomona üniversitelerinde seminerlere katılmış ve seminerler vermiştir.

Prof.Dr. Tümer ayrıca Suudi Arabistan, İtalya ve İran’da birçok üniversitede kısa dönemli modüler Yüksek Lisans ve doktora dersleri vermiştir.

2011 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesinde GİMER (Girişimcilik ve İnnovasyon Merkezi) kurmuş ve gerek kamu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası gerekse özelde 14 araştırma projesini fiilen yürütmüş veya yer almıştır. Prof. Dr. Tümer 2013 – 2017 yılları arasında Kuzey Kıbrıs’ın 1939 yılında kurulan ve en eski Kooperatif Bankası olan Limasol Türk Kooperatif Bankasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Asbaşkanlık görevlerini yürütmüştür.

Prof. Dr. Tümer 1967 yılında Lefkoşa’da doğmuş evli ve bir oğlu vardır.

Birtan Asker

Direktör/Genel Müdür

Direktörler Kurulu Üyesi ve Şirket Genel Müdürü Birtan Asker 1955 doğumlu olup; . İlk, orta ve lise öğreniminden sonra, 1973 yılında Türk Öğretmen Koleji sınavlarını kazanarak bu okuldaki öğreniminin ardından 1978’de öğretmenliğe başlamıştır.  Şubat 1992 tarihinde Müdür Muavinliği’ne atanan Birtan Asker, Şubat 1995’te Çatalköy İlkokulu Müdürü olarak görevlendirilmiştir. 1995 yılında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı’na atanmıştır. Bir yıllık görev süresinden sonra Müşavirlikle görevlendirilen Birtan Asker, 1999’da devlet görevinden emekli olmuştur. Emeklilik döneminde bir süre Hürbank Ltd’de Personel Müdürü ve daha sonra da Birinci Sigorta Ltd Müdürü olarak görev yapmıştır. 1 Nisan 2007 tarihinden itibaren ise Limasol Sigorta Ltd Genel Müdür’ü olarak göreve başlamıştır. 11 yıldır bu görevi yürütmektedir.

Yiltan Kaşer

Direktör

1956 yılında Lefke ilçesine bağlı Madenliköy’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Lefkoşa’da tamamladı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Polis olarak Girne’de görev aldı. Emekli olduktan sonra Limasol Sigorta Ltd’de çalışmaya başladı. Kasım 2020’den itibaren ise Limasol Sigorta’ya Direktör olarak atanmıştır. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Özay Elder

Direktör

Direktörler Kurulu Üyesi Sn. Özay Elder 1936 doğumlu olup; İlk ve orta öğretimini Leymosun’daki okullarda aldıktan sonra 1954’de Kıbrıs Türk Lisesi’nin Kolej Bölümünün Ticaret kısmından eğitimini tamamlamıştır. 1 Ocak 1956 tarihinde İngiliz Koloni İdaresinde Kıbrıs Gümrük Hizmetlerine intisap etmiştir. Bu görevi 1960’dan sonra 1974’e kadar Leymosun ve Mağusa gümrüklerinde devam etmiştir. Bilahare KTFD ve KKTC gümrüklerine geçişle bu mesleğe emekli olduğu 1996 yılına kadar devam etmiştir. 1996’da emekli olduktan sonra Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd Krediler Bölümü’nde ve Yönetim Kurulu İdari Sekreterliliğinde hizmet vermiştir. Birçok sivil toplum örgütlerinin Yönetim Kurullarında da görev yapmış olan Özay Akif Elder, son olarak Limasol Türk Kooperatif Bankası’nda Yönetim Kurulu üyeliğinde görev almıştır. Elder, Eylül 2020’de Limasol Sigorta Direktörler Kurulunda görev almaya başlamış olup, Türkçe, İngilizce ve Rumca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.